Misiunea scolii

Misiunea scolii noastre este orientata spre realizarea egalitatii sanselor, dar si spre asigurarea calitatii in formarea unor specialisti cu inalte competente profesionale conform standardelor europene, care sa ofere locuitorilor din Dobrogea oportunitati de educatie si instruire accesibila. Scoala noastra promoveaza identificarea si dezvoltarea calitatilor si aptitudinilor fiecarui elev pentru a fi capabil sa-si aleaga viitorul cel mai potrivit si sa se adapteze unei societati dinamice.

 

Din perspectiva dezvoltarii durabile, a globalizarii educatiei, a integrarii acesteia cu cercetarea si inovarea, Liceul Tehnologic Pontica, respectiv beneficiarii directi ai sistemului de invatamant, elevii, promoveaza politicile publice destinate implementarii unei noi viziuni asupra educatiei, formarii si dezvoltarii avand ca dimensiuni principale imbunatatirea calitatii si a eficacitatii sistemului de educatie si formare profesionala, facilitarea accesului universal la educatie si formare, deschiderea sistemului de educatie si de formare profesionala catre spatiul european.
Organigrama Personal didactic Baza materiala
intrare intrare